Obsah

Aktuální dopravní informace

Typ: ostatní
Na základě kontroly silnic, bude přijato opatření vzhledem k níže uvedeným závadám.
Žádost o odstranění 3 ks stromů v kř. III/12230 - místní komunikace ve směru Zalužice a provedení zdravotního prořezu ovocných stromů, popřípadě oslovení majitele vysázených stromů. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje jako organizace hospodařící s majetkem Jihočeského kraje při kontrolách silnice č. III/12230 zjistila závadový stav na pozemku p.č.1656/1 - omezení viditelnosti DZ P4, dále pak strom rostoucí v rozhledových poměrech křižovatky, čímž je ohrožena BESIP. Žádáme o odstranění neoprávněně vysazených stromů na pomocném silničním pozemku a odstranění zeleně (větví) na pozemku p.č.1887/1 - zasahující do průjezdního profilu komunikace a ohrožující bezpečnost silničního provozu. (poškození zrcátek a laku projíždějících vozidel) V případě, že závada nebude odstraněna do zahájení období vegetačního klidu,
provedeme odstranění stromů (kácení), bez nároku na náhradu vzniklé škody, jelikož stromy byly neoprávněně vysázeny na našem pozemku bez řádného povolení. Dne 12.9.2019 byla provedena kontrola silnice III/02226 Pašice, kde jsou opět na našem pozemku neoprávněně uložené dřevěné kůly, které ohrožují BESIP. Žádáme o jejich okamžité odstranění a pozemek uvést do předešlého stavu v souladu se Zákonem 13/1997 Sb. V současné době probíhá řešení stavu vozovky III/02226 směr Pašice, kdy předpokládáme, že se poškozené části vozovky budou muset odfrézovat a vyspravit. Předpoklad výspravy je v termínu 23. - 27.9. 2019. Pravděpodobně dojde k omezení průjezdu vozidel.


Vytvořeno: 20. 9. 2019
Poslední aktualizace: 20. 9. 2019 09:27
Autor: Správce Webu