Obsah

Vývoz odpadu

 

Směsný komunální odpad (popelnice)

  • svoz probíhá 1x týdně ve čtvrtek

 

Bioodpad

  • svoz probíhá 1x za 14 dní v lichou středu v období od 1.4. do 31.10.

 

Plast, nápojový karton, papír, elektro

  • svoz probíhá 1x za 14 dní v sudý čtvrtek

 

Sběrný dvůr 

Pondělí

16:00 18:00
Čtvrtek 16:00 18:00
Sobota 09:00 12:00

 

V termínu od 1.11. do 31.3. je provozní doba pouze v sobotu.