Navigace

Obsah

Nakládání s odpady v obci

Obec Pištín má zajištěna místa pro  odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícícmi osobami a dále místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu. Jedná se o papír, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložitelný odpad, elektroodpad, textil, nebezpečný odpad. Systémy nakládání jsou uvedeny u jednotlivých druhů odpadu.   

 

Příručka pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady

 

Termíny svozu odpadů 2020
leden
Směsný komunální odpad - čtvrtek 2. 9. 16. 23. 30.
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 9. 23.      
únor
Směsný komunální odpad - čtvrtek 6. 13. 20. 27.  
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 6. 20.      
březen
Směsný komunální odpad - čtvrtek 5. 12. 19. 26.  
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 5. 19.      
duben
Směsný komunální odpad - čtvrtek 2. 9. 16. 23. 30.
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 2. 16. 30.    
Bioodpad - středa 8. 22.      
květen
Směsný komunální odpad - čtvrtek 7. 14. 21. 28.  
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 14. 28.      
Bioodpad - středa 6. 20.      
červen
Směsný komunální odpad - čtvrtek 4. 11. 18. 25.  
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 11. 25.      
Bioodpad - středa 3. 17.      
červenec
Směsný komunální odpad - čtvrtek 2. 9. 16. 23. 30.
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 9. 23.      
Bioodpad - středa 1. 15. 29.    
srpen
Směsný komunální odpad - čtvrtek 6. 13. 20. 27.  
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 6. 20.      
Bioodpad - středa 12. 26.      
září
Směsný komunální odpad - čtvrtek 3. 10. 17. 24.  
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 3. 17.      
Bioodpad - středa 9. 23.      
říjen
Směsný komunální odpad - čtvrtek 1. 8. 15. 22. 29.
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 1. 15. 29.    
Bioodpad - středa 7. 21.      
listopad
Směsný komunální odpad - čtvrtek 5. 12. 19. 26.  
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 12. 26.      
Bioodpad - středa 4. 18.      
prosinec
Směsný komunální odpad - čtvrtek 3. 10. 17. 24. 31.
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 10. 24.      

 

Směsný komunální odpad

popelnice

 

Papír

ps

 

Sklo bílé, sklo barevné

zb

 

 

 

Plasty, tetrapaky

py

Bioodpad

bio1

 

Sběr použitého textilu

t

 

Hliník

 

 

Výbojky a zářivky

e

 

Sběrný dvůr 

 

Provozní doba sběrného dvora od 1.4. do 31.10.:

Pondělí  16-18 hodin
Čtvrtek  16 -18 hodin
Sobota   9 - 12 hodin

 

Provozní doba sběrného dvora od 1.11. do 31.3.:

Sobota   9 - 12 hodin