Navigace

Obsah

Nakládání s odpady v obci

Obec Pištín má zajištěna místa pro  odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícícmi osobami a dále místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu. Jedná se o papír, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložitelný odpad, elektroodpad, textil, nebezpečný odpad. Systémy nakládání jsou uvedeny u jednotlivých druhů odpadu.   

 

svoz odpadů 2024

Příručka pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady

Obecně závazná vyhláška obce Pištín o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ke stažení zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 36.32 kB

příloha k vyhlášce o odpadech - sběrná místa ke stažení zde Typ: PPTX dokument, Velikost: 5.94 MB

Obecně závazná vyhláška obce Pištín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ke stažení zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 32.45 kB


Směsný komunální odpad

popelnice

 

Papír

ps

 

Sklo bílé, sklo barevné

zb

 

 

 

Plasty, tetrapaky

py

Bioodpad

bio1

 

Sběr použitého textilu

t

 

Hliník

 

 

Výbojky a zářivky

e

 

Sběrný dvůr 

 

Provozní doba sběrného dvora od 1.4. do 31.10.:

Pondělí  16-18 hodin
Čtvrtek  16 -18 hodin
Sobota   9 - 12 hodin

 

Provozní doba sběrného dvora od 1.11. do 31.3.:

Sobota   9 - 12 hodin