Navigace

Obsah

Rok 2011


Celkový přehled podaných žádostí v roce 2011 naleznete zde zde

rop
Projekt Revitalizace části obce - multifunkční hřiště Češnovice

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.3.00/06.02102
Dotační titul: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa: 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.3 Revitalizace částí měst a obcí

Popis projektu: 
Záměrem projektu je revitalizace zanedbaných ploch v obci Češnovice (místní část obce Pištín) za účelem zlepšení estetického vzhledu a nového funkčního využití řešeného území obce. Realizací projektu bude vybudováno moderní víceúčelové hřiště na místě stávajících neudržovaných ploch - obdobně kvalitní zázemí pro volnočasové aktivity doposud ve venkovských obcích místního regionu chybí.V rámci projektu dále dojde ke zlepšení stavu veřejných prostranství v návesním prostoru obce, ve vazbě na revitalizaci území bude provedena modernizace místního informačního systému v obci (bezdrátový rozhlas). Realizací projektu dojde k odstranění hlavních funkčních a estetických závad řešeného území, projekt přispěje ke zkvalitnění infrastruktury občanské vybavenosti a zvýší tak kvalitu a dostupnost služeb pro obyvatele obce i spádového území obce. 

Výstupy projektu: 
Výstupem projektu je revitalizovaná část obce Pištín – místní část Češnovice, konkrétně:
· Vybudované víceúčelové hřiště s širokými možnostmi využití zahrnující:
- hřiště pro míčové sporty s asfaltovým povrchem
- cvičná lezecká stěna
- travnaté hřiště na malý fotbal
- stůl na stolní tenis
- dětské hřiště s prolézačkami
- vybavení pro sportovní činnosti
- venkovní mobiliář 
- zázemí hřiště (sklad a WC) 
· Obnovené plochy veřejných prostranství v řešeném návesním prostoru 
· Modernizovaný místní informační systém – bezdrátový rozhlas

Provozní řád - ke shlédnutí zde


Financování projektu: 
Celkový rozpočet projektu: 4 998 371 Kč
Dotace ROP: 4 623 493,17 Kč (92,5%)
Spolufinancování obce: 374 877,82 Kč (7,5%)

Řídící tým projektu: 
Jaroslav Havel - vedoucí projektu
Radka Modrová - koordinátorka projektu
Kancelář ekonomického a finanční poradenství - manažer projektu

hřiště