Navigace

Obsah

Rok 2013


Celkový přehled podaných žádostí v roce 2013 naleznete zde

 

PROGRAM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2013

znak kraje

 

PRIORITNÍ OBLAST – VENKOVSKÝ PROSTOR

Název projektu: Výměna oken a dveří ve společném sídle budovy obecního úřadu a tělocvičny

Výše dotace: 255 766 Kč
Celkové náklady: 319 708 Kč

Popis projektu:

Realizací projektového záměru došlo k výměně oken a dveří ve společné budově sídla obecního úřadu Pištín a tělocvičny. Původní okna a dveře byly vyměněny za plastová. Celkem se jednalo o 27 oken, 4 dveře a 1 garážová vrata. Současně bylo namontováno 6 ks horizontálních žaluzií. Realizací projektu došlo ke snížení nákladů na vytápění budovy a také ke zhodnocení estetického hlediska budovy. Původní stav oken byl havarijní. Okna a dveře téměř dosluhovaly a docházelo k velkým tepelným ztrátám.

okna

Název projektu: Rekonstrukce příjezdové cesty a chodníku do tělocvičny

Výše dotace: 44 000 Kč
Celkové náklady: 89 685 Kč

Popis projektu:

Záměrem projektu byla rekonstrukce příjezdové cesty a chodníku do tělocvičny v Pištíně. V rámci akce došlo k likvidaci stávající betonové příjezdové cesty, k vyhloubení zeminy a následného uložení podkladních vrstev a zámkové dlažby. Byl zhotoven zahradní obrubník, který byl vložen do betonového lože a tvoří okraj příjezdové cesty.

logo

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Název projektu: Stavební a terénní úpravy kulturního zařízení v Češnovicích

Výše dotace: 559 323 Kč
Celkové náklady: 699 154 Kč

Popis projektu:

Realizací projektu došlo ke stavebním a terénním úpravám kulturního zařízení v Češnovicích. Byla vystavena pergola, nové oplocení s betonovou podezdívkou. Současně byla vybudována zpevněná plocha ze zámkové dlažby a dětský herní koutek. V kulturním sále došlo k výměně oken a dveří. Realizací projektu došlo rozšíření služeb pro širší veřejnost a oddělil se provoz restaurace od akcí pořádaných místními spolky.

pergola


 

 

logo

 

Prioritní osa 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Název projektu: Sběrný dvůr Pištín

Výše dotace: 2 540 733 Kč
Celkové náklady: 2 989 121 Kč

Popis projektu: ve výstavbě

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

ZNAK

Prioritní oblast: Cestovní ruch, přírodní a kulturní atraktivity

Název projektu:  Staročeská pouť v Pištíně

Výše dotace: 30 000 Kč
Celkové náklady: 42 950 Kč

Popis projektu:

Realizací projektu „Staročeská pouť v Pištíně“ bylo dosaženo podpory rozvoje kulturních žánrů a folklóru, uměleckých řemesel a divadla. Program poutě byl rozšířen do dvou dnů. Pouť se konala v sobotu 10. srpna a v neděli 11. srpna. Součástí pouťových oslav byl sobotní fotbalový turnaj Praktic, po kterém následovalo vystoupení heligonkářů na hřišti. Neděle začala slavnostní mší v kostele svatého Vavřince. Odpoledne se náves zaplnila kostýmovanými řemeslníky, kteří předváděli tradiční řemesla. Pro děti byly připraveny netradiční atrakce, například střelba kuší, rytířský turnaj, výroba svíček, zdobení perníčků a podobně. Ve farské zahradě se pak konalo divadelní představení Karkulka Červená.

 

foto