Navigace

Obsah

Rok 2023

 

logoi

Přístavba a stavební úpravy prostor pro spolkovou činnost 

 

Projekt Přístavba a stavební úpravy prostor pro spolkovou činnost - sportovně relaxační areál Pištín byl realizován v roce 2023 za finanční podpory Jihočeského kraje ve výši 5 000 000,- Kč z Krajského investičního fondu.

Realizací projektu došlo k vybudování důstojného a funkčního zázemí pro spolkovou činnost a rovněž infrastrukturní vybavenosti pro kulturní akce, které se pravidelně konají ve sportovně relaxačním areálu Pištín.

Výstupem projektu jsou:

Zázemí pódia pro kulturní akce (sklad, šatny a WC, prostor pro příležitostný výdej občerstvení),

Vybudovaná občanská vybavenost má zajištěn bezbariérový přístup a WC pro invalidy.

 

 

Pořízení vybavení pro spolkovou činnost SDH Pištín

 

 

PUBLICITA

Projekt

Pořízení vybavení pro spolkovou činnost SDH Pištín

byl spolufinancován Evropskou unií.

 

Název projektu:                             Pořízení vybavení pro spolkovou činnost SDH Pištín

Registrační číslo žádosti:             22/009/19210/231/033/002923

Název operace: Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Hlavní cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Rozkvět.

Díky MAS Rozkvět, z.s. a Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Rozkvět pro období 2014 - 2020 byl v rámci 9. výzvy k předkládání žádostí o podporu do Programu rozvoje venkova podpořen projekt Pořízení vybavení pro spolkovou činnost SDH Pištín, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova.

Celkové výdaje projektu, na které byla poskytnuta dotace: 467 810,80 Kč

Celková dotace: 374 248,- Kč (80 % způsobilých výdajů)

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení Pištín - výměna betonových sloupů za pozinkované

logoi

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení Pištín - výměna betonových sloupů za pozinkované

 

Projekt Rekonstrukce veřejného osvětlení Pištín - výměna betonových sloupů za pozinkované byl realizován v roce 2023 za finanční podpory Jihočeského kraje ve výši 298 000,- Kč v rámci dotačního programu Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023.

 

V rámci projektu došlo k výměně celkem 18 betonových sloupů za hranicí životnosti za pozinkované. Jedná se osvětlení místní části Pištín při místních komunikacích.