Navigace

Obsah

Partnerství v projektech

1

Víceúčelové hřiště Lékařova Lhota

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/23.02692

Investor: Obec Sedlec

Projekt Víceúčelové hřiště Lékařova Lhota je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Celková výše rozpočtu projektu činí (předpoklad): 6 811 123 Kč

Celková dotace činí (předpoklad): 4 491 340 Kč

Shrnutí projektu:

Základním cílem projektu je zvýšení využití potenciálu spádového území mikroregionu Blata posílením sportovně rekreační vybavenosti pro cestovní ruch při napojení na současné atraktivity a potenciál území. Tohoto cíle chce projekt dosáhnout prostřednictvím vybudování víceúčelového hřiště v místní části Lékařova Lhota. Projekt bude součástí nabídky Informačního centra jihočeského selského baroka Plástovice. Lokalizace je volena záměrně v blízkosti jediného mimoúrovňového podjezdu komunikace 1. třídy I/20 na území regionu, který dosud nebyl pro potřeby cestovního ruchu využit. Budovaná infrastruktura bude součástí nabídky cyklotras, které nově využijí podjezd této velmi frekventované komunikace a zvýší tak atraktivitu a bezpečnost cykloturismu. To povede ke zlepšení konkurenceschopnosti tohoto mikroregionu a celkové nabídky cestovního ruchu obce a spádového území mikroregionu Blata. Věcným záměrem projektu je vybudování hřiště o rozměru 36 x 36 m a zázemí hřiště.

Výstupy projektu:

Hřiště pro tenis a nohejbal (18 m x 36 m)

Hřiště pro volejbal (15 m x 24 m)

Zázemí víceúčelového hřiště

Partnerská spolupráce při tvorbě produktů cestovního ruchu a vlastní navazující tvorba produktů cestovního ruchu (mikroregion Blata)

Naplněné indikátory projektu:

Název indikátoru - Počet nových sportovně rekreačních zařízení:1 ks