Navigace

Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN PIŠTÍN - ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Textová část

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů ZPF

Koordinační výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb

Hlavní výkres

Výkres základního členění území

Oprava zjevné nesprávnosti k ÚP Pištín (2012)

 

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PIŠTÍN

+ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PIŠTÍN PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1

změna č. 1 ÚP Pištín - hlavní výkres

změna č. 1 ÚP Pištín - koordinační výkres

změna č. 1 ÚP Pištín - text s vyznačením změn - pro vydání

změna č. 1 ÚP Pištín - textová část - pro vydání

změna č. 1 ÚP Pištín - výkres předpokládaných záborů půdního fondu

změna č. 1 ÚP Pištín - výkres širších vztahů

změna č. 1 ÚP Pištín - výkres základního členění území

úplné znění - hlavní výkres

úplné znění - koordinační výkres

úplné znění - výkres VPS

úplné znění - výkres základního členění území

úplné znění územního plánu Pištín - po vydání změny č. 1 - textová část