Obsah

Aktuality

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

pobíhání psů

Zákaz volného pohybu domácích zvířat

Psi a jejich volný pohyb v přírodě

Toto je dlouhá léta se opakující předmět sporů mezi chovateli psů a koček a myslivci, kteří mají ze zákona uloženou povinnost chránit zvěř a přírodu před negativními vlivy prostředí.

Zákon č.449/2001 ze dne 27.11.2001 část 3 – ochrana myslivosti, § 8, odst.1,2:
Odst.1: ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře, před nepříznivými vlivy prostředí, nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty, ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení.
Odst. 2: každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejich životních podmínek.
V § 9, odst.1 výše uvedeného zákona se doslova uvádí: je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem.

Vlastníci psů a koček si musí být vědomi ustanovení tohoto zákona, který jim bez výjimky zakazuje psy a kočky nechat volně pobíhat v honitbě - musí být na vodítku. Honitbou se v tomto případě rozumí i nehonební pozemky uvnitř, např. silnice. Možnost, aby se pes vzdálil z vlivu svého vedoucího jen přechodně, je dána jen u psů loveckých, slepeckých, zdravotnických, vojenských a služebních.
Názor, že se psy volně pobíhajícími lze chodit po veřejných cestách v honitbě (též za účelem jejich pohybu, venčení a výcviku)je v rozporu s § 10, odst. 1 uváděného zákona: „je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových a farmových chovů zvěře, je nechat volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího“. Zákaz zde uvedený se vztahuje i na účelové komunikace, které jsou honebními pozemky. Zákaz volného pobíhání psů na silnicích procházejících honitbou je uveden v předpisech o silničním provozu. Nelze tedy opak volného pobíhání psů vyjádřit jinak, než že pes musí být veden na vodítku. Zatím, co při venčení psů jde stačit s vodítkem, nevystačí se s ním při výcviku. Výcvik všech druhů psů (včetně loveckých) je možno provádět v honitbě jen s předchozím souhlasem uživatele honitby a za podmínek jím stanovených, tj. denní doba, místo s řídkým výskytem zvěře, periodicita atd. Není-li toto povolení vydáno je jiný výcvik považován za volné pobíhání.
Omezování pohybu psů v honitbě (a jejich vlastníků s nimi) nemá nic společného se základními právy pohybu a osobní svobody uvedenými v Listině základních práv a svobod. Podle ní mohou být meze těchto práv a svobod upraveny zákonem a z této úpravy není vyloučen zákon o myslivosti.

Porušování uvedeného zákona je tedy naplněním skutkové podstaty správního deliktu a může být za něj uložena pokuta ve správním řízení projednávaném orgánem státní správy, případě odborem VLH Městského úřadu, nebo přímo uložena mysliveckou stráží, pokud ona sama posoudí čin jako přestupek.

Myslivecká stráž: zákonem o myslivosti je orgánem Státní správy ustanovena na každou honitbu po složení zkoušek ze zákonů a složení slibu. Při výkonu své funkce požívá ochrany veřejného činitele a je oprávněna ke zjišťování totožnosti osob, v případě potřeby si vyžádat součinnost policie. Rovněž je spolu s mysliveckým hospodářem oprávněna v honitbě usmrcovat psy a kočky, kteří se vzdálí na vzdálenost větší než 200 m od posledního trvale obydleného stavení a zvěř pronásledují a štvou. Myslivecká stráž je oprávněna vybírat blokové pokuty v přestupkovém řízení.

Nikdo z nás nemá zájem o střílení psů, vždyť jsme ve většině případů sami aktivní kynologové, ale závěrem bych chtěl jenom požádat všechny majitele psů o porozumění a ohleduplnost k přírodě a zvěři. V tuhých zimách (viz před dvěma lety) stála srnčí zvěř ve skupinách a omezovala pudově pohyb v důsledku úspory životní energie. Každé vyrušení v okolí, nejen psy, ale i lyžaři, ji donutilo k útěku, vysilování, následně zápalům a úhynu. Je před námi měsíc duben - měsíc myslivosti, květen - doba kladení mláďat a v této době je nutno se v přírodě chovat tak, aby nám přírodní bohatství, mezi které patří i zvěř, vydrželo co nejdéle.
celý text

ostatní | 5. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
stávka

Stávka ve školách

V rámci stávky učitelů dne 6.11.2019 Vám Obec Pištín nabízí možnost náhradního programu pro Vaše školáky. Pro děti školou povinné bude připraven program v zasedací místnosti obecního úřadu od 7:00 do 16:00.
S sebou nutno vzít přezůvky, svačiny, pití a pohodlné oblečení i na ven.
Oběd bude zajištěn.
V případě zájmu je nutné se přihlásit na tel.: 725 032 674 do dnešního večera 5.11.2019.
celý text

ostatní | 5. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
kniha

knihovna Češnovice

Od 2.11.2019 bude po rekonstrukci opět obnoven provoz knihovny v Češnovicích.
Knihovna bude v provozu každé úterý od 18:00 do 19:00.
Seznam knih k zapůjčení si můžete prohlédnout na přiložených odkazech.
Do konce letošního roku dojde k doplnění dalších titulů. celý text

ostatní | 25. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
sbírka

Diakonie Broumov - sbírka

Diakonie Broumov sociální družstvo pořádá sbírku.

Věci můžete nosit do 15.11.2019 kdykoliv během úředních hodin na OÚ v Pištíně nebo do knihovny v Češnovicích.

Podrobnější informace na přiloženém plakátu. celý text

ostatní | 18. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

změna úřední hodiny Češnovice

Vážení spoluobčané,
z technických důvodů byla přesunuta úřední hodina pro Češnovice z ÚT na PO od 16:00 do 17:00.
V nutných případech jsem samozřejmě na telefonu 728 631 241.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem
Peterka Tomáš
Úřední hodiny (Češnovice)
PO: 16:00-17:00 celý text

ostatní | 7. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
nález SPZ 1

nález SPZ

Dnes byla nalezena SPZ 4P9 5294. K vyzvednutí je na OÚ v Pištíně. celý text

ostatní | 20. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Aktuální dopravní informace

Na základě kontroly silnic, bude přijato opatření vzhledem k níže uvedeným závadám.
Žádost o odstranění 3 ks stromů v kř. III/12230 - místní komunikace ve směru Zalužice a provedení zdravotního prořezu ovocných stromů, popřípadě oslovení majitele vysázených stromů. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje jako organizace hospodařící s majetkem Jihočeského kraje při kontrolách silnice č. III/12230 zjistila závadový stav na pozemku p.č.1656/1 - omezení viditelnosti DZ P4, dále pak strom rostoucí v rozhledových poměrech křižovatky, čímž je ohrožena BESIP. Žádáme o odstranění neoprávněně vysazených stromů na pomocném silničním pozemku a odstranění zeleně (větví) na pozemku p.č.1887/1 - zasahující do průjezdního profilu komunikace a ohrožující bezpečnost silničního provozu. (poškození zrcátek a laku projíždějících vozidel) V případě, že závada nebude odstraněna do zahájení období vegetačního klidu,
provedeme odstranění stromů (kácení), bez nároku na náhradu vzniklé škody, jelikož stromy byly neoprávněně vysázeny na našem pozemku bez řádného povolení. Dne 12.9.2019 byla provedena kontrola silnice III/02226 Pašice, kde jsou opět na našem pozemku neoprávněně uložené dřevěné kůly, které ohrožují BESIP. Žádáme o jejich okamžité odstranění a pozemek uvést do předešlého stavu v souladu se Zákonem 13/1997 Sb. V současné době probíhá řešení stavu vozovky III/02226 směr Pašice, kdy předpokládáme, že se poškozené části vozovky budou muset odfrézovat a vyspravit. Předpoklad výspravy je v termínu 23. - 27.9. 2019. Pravděpodobně dojde k omezení průjezdu vozidel.
celý text

ostatní | 20. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
čipování psů

Povinné "čipování" psů!

Od 1.1.2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz).
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině.
Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3.7.2011. celý text

ostatní | 13. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO

Hasičský záchranný sbor České republiky pro Vás připravil základní bezpečnostní desatero. celý text

ostatní | 2. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

seminář Program rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na semináře "Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020. 8. kolo příjmu žádostí - Jihočeský kraj.
dne 5. září 2019 od 10:00 do 14:00 hodin.
Program semináře viz v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 2. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
OČKOVÁNÍ KRÁLÍKŮ 1

OČKOVÁNÍ KRÁLÍKŮ

Očkování králíků proběhne:
V Češnovicích dne 3.9.2019 od 15:00
V Pištíně a Pašicích dne 5.9.2019 od 14:30 celý text

ostatní | 30. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
zavřeno

OÚ uzavřen

Vážení spoluobčané v pátek 23.8.2019 bude OÚ z technických důvodů od 11:00 uzavřen. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 15. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
kotlíky

Přednáška o kotlíkové dotaci

Dne 21.8.2019 jste od 17:00 zváni do restaurace v Pištíně na přednášku o kotlíkové dotaci. celý text

ostatní | 12. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
Anna

Svatoanenská pouť 2019

Vážení spoluobčané,
na odkazu níže můžete shlédnout fotografie z letošní dvoudenní Svatoanenské pouti v Češnovicích.
Toto cestou bych rád moc poděkoval všem, kdo se přišli podívat a pobavit a v neposlední řadě těm, co se na pouti aktivně podíleli a pomáhali s její organizací.
Věřím, že si každý našel něco, co bylo pro něj to pravé. Ještě jednou velké díky a případné návrhy a nápady na vylepšení nejen pouti v Češnovicích posílejte prosím na mst.pistin@pistin nebo volejte na můj telefon 728 631 241 a nebo mi to prostě jenom kdykoliv řekněte.... celý text

ostatní | 1. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
žně

ŽNĚ

Vážení občané,
v tomto období probíhá sklizeň polních plodin. Tak jako každý rok je spojena i se zvýšenou prašností a občasným odpadnutím slámy, sena či obilí z vozidel, která toto převážejí. Protože žijeme na vsi, je toto přirozenou a každoročně se opakující součástí života. Věřím, a jsme takto domluveni, že po skončení žňových prací budou komunikace a přilehlé prostory uklizeny původci tohoto znečištění, tak jako v předešlých letech.
Zároveň bych chtěl požádat všechny o zvýšenou opatrnost při manipulaci s otevřeným ohněm. V současném velmi suchém počasí je velké nebezpečí požárů a malá jiskra stačí k velkému neštěstí.
celý text

ostatní | 24. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
klíče

nález svazku klíčů

Dnes byl v okolí Pištína nalezen velký svazek klíčů. Klíče jsou k vyzvednutí na OÚ. celý text

ostatní | 15. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
hůl

nález Hole

Dnes byla na Obecní Úřad přinesena nalezená hůl. Pokud ji někdo postrádá může si ji vyzvednout na OÚ nebo vzhledem k povaze ztracené věci mu ji mohu po domluvě na 728 631 241 zavézt domů. celý text

ostatní | 27. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
odstávka energie

Odstávka elektrické energie Zálužice

Dne 8.8.2019 od 11:30 do 14:00 proběhne odstávka elektrické energie v části obce Zálužice. Více informací na odkazu viz níže. celý text

ostatní | 20. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
odstávka energie

Odstávka elektrické energie - Češnovice

Dne 30.7.2019 od 8:30 do 11:00 a poté od 11:30 do 14:00 dojde v Češnovicích k odstávce elektrické energie. Více informací na přiložených odkazech. celý text

ostatní | 18. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
regál

Regály za odvoz - už mají nové majitele.

!!! REGÁLY UŽ MAJÍ SVÉ NOVÉ MAJITELE !!!
V rámci oprav knihovny v Češnovicích nabízí Obec Pištín 6 kusů vyřazených polic na knihy zdarma. Odvoz si zajistí každý sám. Zájemci se mohou hlásit na 728 631 241. celý text

ostatní | 12. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
knihovna

Přerušení provozu knihovny v Češnovicích

Po dobu oprav bude provoz knihovny v Češnovicích přerušen. O jejím znovu zprovoznění budete informováni. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 12. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Zahradní slavnost v MŠ Pištín

MŠ Pištín pro Vás připravila Zahradní slavnost aneb Setkání se sousedy. Na zahradě MŠ vše začíná v 16.00 hodin ve středu 19.6.2019. celý text

ostatní | 6. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Studie chodníků

Na odkazu viz níže je možné shlédnout studii chodníků pro jednotlivé části obce.
Dle výběru zastupitelstva budou zahájeny kroky pro přípravu a realizaci:
Pištín - detail "B3"
Pištín - detail "D"
Pašice - detail "K"
Češnovice - detail "E"
Češnovice - detail "G"
Veškeré Vaše návrhy a připomínky prosím zasílejte do 31.7.2019 na mst.pistin@pistin.cz.
celý text

ostatní | 5. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
kamera

Kamera v Pištíně

V Pištíně byla nově nainstalovaná kamera. Aktuální počasí či dění na návsi je možné shlédnout na adrese odkazu viz níže.
Pro přihlášení je nutno zadat:
jméno: root
heslo: obecpistin celý text

ostatní | 4. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Dětský den

Dne 1.6.2019 se Na Buchtě uskutečnil dětský den. Všem zúčastněným spolkům děkujeme za uspořádání soutěží pro děti a doufáme, že se všem dětem i dospělákům den líbil. Každý nápad na zlepšení pro příští ročníky je samozřejmě vítán :-). celý text

ostatní | 3. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
kontejner

Nové kontejnery na kovový odpad

Celkem tři nové kontejnery na kovový odpad byly doplněny do kontejnerových hnízd v Zálužicích, Pašících a v Češnovicích U křížku. Kontejnery byly dodány zdarma firmou EKOKOM.
Děkujeme, za jejich využívání. celý text

ostatní | 27. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
vítání občánků

Vítání občánků

Dne 15.5.2019 proběhlo v prostorách MŠ Pištín slavnostní přivítání našich občánků. Děkujeme dětem z MŠ za krásný úvod, kolektivu MŠ za přípravu prostor a pohoštění! Všem dětem, maminkám i tátínkům přejeme hlavně zdraví, štěstí, moře lásky a dlouhý spokojený život v naší obci!
celý text

ostatní | 16. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Pečeme, vaříme.... - soutěž "Selské Baroko"

Během akce Pečeme, vaříme, smažíme..... proběhla Rodinná soutěž "Selské Baroko". Všem zúčastněným děkujeme za krásné příspěvky, které si můžete prohlédnout níže a gratulujeme výhercům! celý text

ostatní | 15. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
KD Zliv

KD Zliv - pachtovní smlouva

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Uzavření pachtovní smlouvy na kulturní dům s restaurací.
Více informací na přiloženém plakátu nebo na Úřední desce www.zliv.cz v sekci Prodej, pronájem. celý text

ostatní | 10. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
eon

Přerušení dodávky energie

Vážený zákazníku, jako Váš dodavatel elektrické energie bychom Vás chtěli upozornit, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. bude dočasně přerušena dodávka elektrické energie do Vašeho místa spotřeby: Číslo místa spotřeby 3500045768 EAN 859182400100442644 Pašice /K/1191/9 373 41 Pištín-Pašice Přerušení dodávky elektřiny je plánováno v termínu od 24.05.2019 08:00:00 do 24.05.2019 11:30:00 hod. Dále si Vás dovolujeme informovat, že případné použití Vašeho vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem projednat s Vaším provozovatelem distribuční soustavy. Děkujeme za pochopení. Úpravy na zařízení distribuční soustavy mají za cíl zlepšení a zkvalitnění dodávek elektřiny. Pro více informací navštivte www.eon-distribuce.cz nebo kontaktujte Poruchovou službu 800 22 55 77. S přátelským pozdravem E.ON Energie, a.s. celý text

ostatní | 10. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 4
poslední