Obsah

Tisková zpráva Novostavba mateřské školy v Pištíně

Typ: ostatní
Aktuality obec

Tisková zpráva

Novostavba mateřské školy v Pištíně

Registrační číslo projektu:           CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000618

Investor:                                             Obec Pištín

Projekt NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PIŠTÍNĚ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Celková výše rozpočtu projektu činí:                                                                                      9 950 932,62 Kč

Celková dotace činí (předpoklad):                8 362 377,67 Kč

Termín ukončení realizace projektu:                  30. 12. 2016

Shrnutí projektu:

Cílem projektu je zlepšit podmínky předškolního vzdělávání na území obce Pištín a okolních spádových obcí (Dívčice, Břehov) výstavbou nové mateřské školy. Na tomto území prokazatelně chybí zařízení předškolní péče a děti dojíždějí do mateřské školy do jiných vzdálenějších obcí (Zliv, Čejkovice, Sedlec, České Budějovice, Zahájí, Žabovřesky).

Projekt má za cíl vybudovat novou mateřskou školu s předpokládanou nastavenou kapacitou 24 dětí (maximálně 28 dětí). Obec Pištín bude zřizovatelem této jednotřídní MŠ, která bude provozována dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaná do školského rejstříku.

 

Výstupy projektu - indikátory: 

Počet podpořených vzdělávacích zařízení………………………….............1 zařízení

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení...24 osob

Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let………........................3 osoby


Vytvořeno: 2. 2. 2017
Poslední aktualizace: 2. 2. 2017 00:00
Autor: Simona Nováková