Obsah

Dotace a granty

Rok 2012


Celkový přehled podaných žádostí v roce 2012 naleznete zde

prv

IV. Realizace místní rozvojové strategie; občanské vybavení a služby

Název projektu: Nákup mikrobusu za účelem přepravy dětí a zkvalitnění spolkového života

Výše dotace: 558 000 Kč
Celkové náklady: 980 100 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu došlo k nákupu nového mikrobusu pro přepravu dětí předškolního věku z obcí Pištín, Češnovice, Zálužice a Pašice do mateřské školky v Čejkovicích. Pořízením mikrobusu se tak zkvalitnil život v obcích, zvýšila se  konkurenceschopnost rodičů, matek po mateřské dovolené na trhu práce. Mikrobus s technologickou inovací - pohon na CNG zajistí úsporný a šetrný provoz.

auto


 

PROGRAM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2012

znak

PRIORITNÍ OBLAST – VENKOVSKÝ PROSTOR

Název projektu: Rekonstrukce střechy tělocvičny v Pištíně

Výše dotace: 300 000 Kč
Celkové náklady: 460 000 Kč

Popis projektu:

Záměrem projektu bylo provést nutnou rekonstrukci střechy, výměnu krovu, střešní krytiny a oplechování.

strecha 

 

mmr

 

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Název projektu: Pištín - Rekonstrukce zázemí Spolkového domu a vybavení kluboven pro spolkový život

Výše dotace: 556 278 Kč
Celkové náklady: 700 000 Kč

Popis projektu:

Realizací projektu došlo ke stavebním úpravám objektu Spolkového domu v Pištíně. Stavební úpravy souvisely s rekonstrukcí sociálního zařízení, zvelebení zeleně při vstupu do části objektu a dále byl pořízen nábytek pro vybavení kluboven pro místní spolky v obci.

logo

IV. Realizace místní rozvojové strategie; občanské vybavení a služby

Název projektu: Vybavení kluboven pro spolkový život v obci Pištín

Výše dotace: 973 302 Kč
Celkové náklady: 2 105 000 Kč

Popis projektu:

Záměrem projektu bylo vytvořit infrastrukturní zázemí pro spolkovou činnost. Realizace projektu spočívala ve stavebních úpravách části objektu, vytvoření půdní vestavby se vznikem dvou kluboven, přístupového schodiště do podkroví, výměnou krovu a krytiny. Bylo vybudováno kvalitní zázemí pro spolkovou činnost.

sd