Navigace

Obsah

Rok 2016


Celkový přehled podaných žádostí v roce 2016 naleznete zde.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

11

Název projektu:                        Novostavba mateřské školy v Pištíně

Registrační číslo projektu:     CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000618

Investor:                                     Obec Pištín

 

Projekt NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PIŠTÍNĚ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Celková výše rozpočtu projektu činí: 9 950 932,62 Kč

Celková dotace činí (předpoklad): 8 362 377,67 Kč

Termín ukončení realizace projektu: 30. 12. 2016

 

Shrnutí projektu:

Cílem projektu je zlepšit podmínky předškolního vzdělávání na území obce Pištín a okolních spádových obcí (Dívčice, Břehov) výstavbou nové mateřské školy. Na tomto území prokazatelně chybí zařízení předškolní péče a děti dojíždějí do mateřské školy do jiných vzdálenějších obcí (Zliv, Čejkovice, Sedlec, České Budějovice, Zahájí, Žabovřesky).

Projekt má za cíl vybudovat novou mateřskou školu s předpokládanou nastavenou kapacitou 24 dětí (maximálně 28 dětí). Obec Pištín bude zřizovatelem této jednotřídní MŠ, která bude provozována dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaná do školského rejstříku.

 

Výstupy projektu - indikátory: 

Počet podpořených vzdělávacích zařízení…………………...........................1 zařízení

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení …....24 osob

Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let……………………….……..3 osoby

 

Mateřská škola Pištín

 

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

 

1

Opatření: Podpora sportovních akcí v olympijském duchu

Název projektu: Sportovní den v olympijském duchu v Pištíně

Výše dotace: 40 0000,-  Kč
Celkové náklady: 57 640,40 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu byl uspořádán sportovní den, který se nesl v duchu olympijské atmosféry. Nově vybudovaný sportovní areál prověřily olympijské sporty. Návštěvníci sportovného dne si na vlastní kůži vyzkoušeli různé olympijské disciplíny bez ohledu na věk.

1 
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

10

Program: Výstavba a technické zhodnocní infrastruktury vodododů a kanalizací

Název projektu: Kanalizace a ČOV Pištín

Výše dotace: 17 498 000,-  Kč
Celkové náklady: 29 163 000,- Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu byla výstavba splaškové gravitační a tlakové kanalizace, mechanicko-biologické ČOV pro 400 EO, příjezdové komunikace,přípojky vodovodu a přípojky elektro pro ČOV.