Obsah

Úprava veřejných prostranství

Typ: ostatní
Úprava veřejných prostranství 1v souvislosti s klimatickými změnami, se rozhodla obec Pištín po vzoru dalších samospráv vyzkoušet v tomto roce nový postup při úpravě veřejných prostranství.
Pro funkční trávník, který by měl zadržet co nejvíce vody v krajině, budou veřejné plochy sekány až při výšce 10-15 cm a budou sečeny na výšku cca 6 cm. Na některých plochách dojde k prosekávání dekoračních a účelových cestiček. Toto se netýká ploch dětských hřišť, sportovišť a plochy hřbitova. Tam bude sekání probíhat podle potřeby cca 1x za 14 dnů.

Postup sekání bude probíhat tak, že firma nahlásí předem záměr posekat určitou část obce, občanům bude běžnými kanály tato informace rozeslána. V případě, že na sekaných plochách budou v době sečení zaparkována vozidla, uskladněno dříví či jiná překážka znemožňující posekání trávy, způsobená majitelem sousedního pozemku, bude provedeno sečení s dostatečným odstupem od překážky a další úprava již bude na majiteli, který tuto překážku zavinil.

 

Někteří občané jsou zvyklí udržovat si pozemek před domem, nebo v blízkosti nemovitosti sami, na výšku porostu, která jim vyhovuje. Samozřejmě toto mohou činit i nadále a my jim za tuto práci pro obec moc děkujeme.

 

Pokud bude někdo mít zájem o posekanou trávu, oznamte toto zástupcům firmy, která sečení provádí a zástupci firmy Vám jí určitě rádi přenechají. Máte-li zájem o trávu na usušení, obraťte se na obecní úřad, který Vám vhodnou plochu pro tento účel vyčlení.

 

Další změnou bude úprava prostranství hřbitova vyštěrkováním, aby byl zlepšen odtok vody z plochy okolo kostela a hřbitovní zdi a tím snížení vzlínání vlhkosti. Pokud budou na tuto úpravu pozitivní ohlasy, je připravena etapa osázení nevyužitých ploch hřbitova květinovou výzdobou.

 

Věříme, že se nám podaří v průběhu letošní sezony vypracovat funkční systém údržby obecních ploch. Tento systém bude šetrnější k životnímu prostředí, zachová nám na veřejných prostranstvích zelené plochy, které budou doplněné o kvetoucí polní květiny a naše obce budou zase o něco krásnější. Inspiraci je možné čerpat na následujících obrázcích. Rádi bychom aby naše plochy vypadaly jako na obrázku č. 1 a nedošlo vlivem sucha k situaci, která je na obrázku č. 2.

 

Všem děkujeme za pochopení i maximální spolupráci s dodavatelskou firmou.


Vytvořeno: 1. 6. 2020
Poslední aktualizace: 1. 6. 2020 09:59
Autor: Správce Webu