Obsah

Vesnice roku


 

Pištín se nachází v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji, přibližně 3,5 km jihozápadně od Zlivi a 13 km severozápadně od Českých Budějovic. V obci žije přibližně 540 obyvatel. První písemná zmínka o Pištíně pochází z roku 1261. 
Obec Pištín společně se svými místními částmi byla vyhlášena Vesnicí Jihočeského kraje roku 2017.
 

 

Statistické údaje

Statistické údaje
ZUJ: 535991
Počet částí: 4
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Katastrální výměra: 14,03 km²
Počet obyvatel: 613
Zeměpisné souřadnice:

49° 2′ 45″ s. š.,

14° 20′ 5″ v. d.

Nadmořská výška: 398 m


Obec Pištín společně se svými místními částmi byla vyhlášena Vesnicí Jihočeského kraje roku 2017! 

Obec Pištín


Toto krásné ocenění se podařilo získat i díky práci mnohých z Vás. Chtěl bych proto poděkovat všem, kteří se podíleli na rozvoji obce v uplynulých letech.

 

Jaroslav Havel, starosta obce

Kontakty

Obec Pištín

00581844
DIČ
CZ00581844
Kód obce
CZ0311535991

Adresa

Pištín 33
37346 Pištín
Kraj
Jihočeský
Okres
České Budějovice

Kontaktní spojení

Fax:
pistin@volny.cz: pistin@pistin.cz
Datová schránka: phsb6jf

Úřední hodiny

pondělí8:00 - 12:0013:00 - 18:00
středa8:00 - 12:0013:00 - 16:00
pátek8:00 - 14:00

05.11.2019

pobíhání psů

Zákaz volného pohybu domácích zvířat

Psi a jejich volný pohyb v přírodě Toto je dlouhá léta se opakující předmět sporů mezi chovateli psů a koček a myslivci, kteří mají ze zákona uloženou povinnost chránit zvěř a přírodu před negativními vlivy prostředí. Zákon č.449/2001 ze dne 27.11.2001 část 3 – ochrana myslivosti, § 8, odst.1,2: Odst.1: ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře, před nepříznivými vlivy prostředí, nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty, ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení. Odst. 2: každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejich životních podmínek. V § 9, odst.1 výše uvedeného zákona se doslova uvádí: je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem. Vlastníci psů a koček si musí být vědomi ustanovení tohoto zákona, který jim bez výjimky zakazuje psy a kočky nechat volně pobíhat v honitbě - musí být na vodítku. Honitbou se v tomto případě rozumí i nehonební pozemky uvnitř, např. silnice. Možnost, aby se pes vzdálil z vlivu svého vedoucího jen přechodně, je dána jen u psů loveckých, slepeckých, zdravotnických, vojenských a služebních. Názor, že se psy volně pobíhajícími lze chodit po veřejných cestách v honitbě (též za účelem jejich pohybu, venčení a výcviku)je v rozporu s § 10, odst. 1 uváděného zákona: „je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových a farmových chovů zvěře, je nechat volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího“. Zákaz zde uvedený se vztahuje i na účelové komunikace, které jsou honebními pozemky. Zákaz volného pobíhání psů na silnicích procházejících honitbou je uveden v předpisech o silničním provozu. Nelze tedy opak volného pobíhání psů vyjádřit jinak, než že pes musí být veden na vodítku. Zatím, co při venčení psů jde stačit s vodítkem, nevystačí se s ním při výcviku. Výcvik všech druhů psů (včetně loveckých) je možno provádět v honitbě jen s předchozím souhlasem uživatele honitby a za podmínek jím stanovených, tj. denní doba, místo s řídkým výskytem zvěře, periodicita atd. Není-li toto povolení vydáno je jiný výcvik považován za volné pobíhání. Omezování pohybu psů v honitbě (a jejich vlastníků s nimi) nemá nic společného se základními právy pohybu a osobní svobody uvedenými v Listině základních práv a svobod. Podle ní mohou být meze těchto práv a svobod upraveny zákonem a z této úpravy není vyloučen zákon o myslivosti. Porušování uvedeného zákona je tedy naplněním skutkové podstaty správního deliktu a může být za něj uložena pokuta ve správním řízení projednávaném orgánem státní správy, případě odborem VLH Městského úřadu, nebo přímo uložena mysliveckou stráží, pokud ona sama posoudí čin jako přestupek. Myslivecká stráž: zákonem o myslivosti je orgánem Státní správy ustanovena na každou honitbu po složení zkoušek ze zákonů a složení slibu. Při výkonu své funkce požívá ochrany veřejného činitele a je oprávněna ke zjišťování totožnosti osob, v případě potřeby si vyžádat součinnost policie. Rovněž je spolu s mysliveckým hospodářem oprávněna v honitbě usmrcovat psy a kočky, kteří se vzdálí na vzdálenost větší než 200 m od posledního trvale obydleného stavení a zvěř pronásledují a štvou. Myslivecká stráž je oprávněna vybírat blokové pokuty v přestupkovém řízení. Nikdo z nás nemá zájem o střílení psů, vždyť jsme ve většině případů sami aktivní kynologové, ale závěrem bych chtěl jenom požádat všechny majitele psů o porozumění a ohleduplnost k přírodě a zvěři. V tuhých zimách (viz před dvěma lety) stála srnčí zvěř ve skupinách a omezovala pudově pohyb v důsledku úspory životní energie. Každé vyrušení v okolí, nejen psy, ale i lyžaři, ji donutilo k útěku, vysilování, následně zápalům a úhynu. Je před námi měsíc duben - měsíc myslivosti, květen - doba kladení mláďat a v této době je nutno se v přírodě chovat tak, aby nám přírodní bohatství, mezi které patří i zvěř, vydrželo co nejdéle.

Detail

05.11.2019

stávka

Stávka ve školách

V rámci stávky učitelů dne 6.11.2019 Vám Obec Pištín nabízí možnost náhradního programu pro Vaše školáky. Pro děti školou povinné bude připraven program v zasedací místnosti obecního úřadu od 7:00 do 16:00. S sebou nutno vzít přezůvky, svačiny, pití a pohodlné oblečení i na ven. Oběd bude zajištěn. V případě zájmu je nutné se přihlásit na tel.: 725 032 674 do dnešního večera 5.11.2019.

Detail

25.10.2019

kniha

knihovna Češnovice

Od 2.11.2019 bude po rekonstrukci opět obnoven provoz knihovny v Češnovicích. Knihovna bude v provozu každé úterý od 18:00 do 19:00. Seznam knih k zapůjčení si můžete prohlédnout na přiložených odkazech. Do konce letošního roku dojde k doplnění dalších titulů.

Detail

18.10.2019

sbírka

Diakonie Broumov - sbírka

Diakonie Broumov sociální družstvo pořádá sbírku. Věci můžete nosit do 15.11.2019 kdykoliv během úředních hodin na OÚ v Pištíně nebo do knihovny v Češnovicích. Podrobnější informace na přiloženém plakátu.

Detail

07.10.2019

změna úřední hodiny Češnovice

Vážení spoluobčané, z technických důvodů byla přesunuta úřední hodina pro Češnovice z ÚT na PO od 16:00 do 17:00. V nutných případech jsem samozřejmě na telefonu 728 631 241. Děkuji za pochopení. S pozdravem Peterka Tomáš Úřední hodiny (Češnovice) PO: 16:00-17:00

Detail

Kalendář akcí

16.11.2019

PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ V BOWLINGU

Příjem přihlášek na bowlingový turnaj byl ukončen. Informace pro všechny účastníky turnaje: Doprava na turnaj je individuální, od 16 hodin máme připravené dráhy, přijeďte do bowling baru nejlépe v 15.30, abychom mohli od 16 hodin hrát. Turnaj je opět dotován hodnotnými cenami: 1 cena: Dům na klíč a putovní bowle, 2 cena: Klíč k novému vozidlu, 3 cena: Poukaz na poznávací zájezd dle vlastního výběru, 4 cena: Něco na zub Dotazy : tel: 606 880 578 Božovská !!!Termín pro přihlášení prodloužen do 31.10.2019!!! Český svaz žen Češnovice Vás zve na předvánoční turnaj v bowlingu. Svoje přihlášky posílejte do 20. říjne 2019 formou SMS (606880578) nebo emailem (bozovskych@cesnovice.cz). V bowling baru jsou 4 dráhy, každé družstvo může mít nejvíce 8 členů. Pro případ většího zájmu jsou dráhy zamluveny na 4 hodiny. Ceny a další podrobnosti budou upřesněny na místě.

Detail

05.12.2019

Mikulášská nadílka

Obec Pištín ve spolupráci s Mateřskou školkou Pištín Vás srdečně zvou na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU S BESÍDKOU DĚTÍ Z MŠ.

Detail

09.03.2015

Maškarní karneval pro děti

Maškarní karneval pro děti

Maškarní karneval pro děti

Detail

17.07.2014

Včelařská expozice

Včelařská expozice

Včelařská expozice

Detail

12.08.2013

Hasičské a obecní muzeum

Hasičské a obecní muzeum

Muzeum je umístěno ve společenském a kulturním centru v Češnovicích. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření: IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie "Květy, plody a lidé zahrady jižních Čech, reg. č. 10/010/41200/147/001095". Termín realizace projektu prosinec 2009 - únor 2011. Hasičské muzeum v Češnovicích bylo slavnostně otevřeno 31.7.2011.

Detail

25.07.2013

Schůze včelařů v Pištíně

Schůze včelařů v Pištíně

Schůze včelařů v Pištíně

Detail

25.07.2013

Kurz chovu včelích matek na Picině

Kurz chovu včelích matek na Picině

Kurz chovu včelích matek na Picině

Detail