Obsah

ČESKÝ SVAZ ŽEN ČEŠNOVICE

 

Kdo jsme a co chceme:

  • Český svaz žen je nezávislé dobrovolné, kulturně-společenské občanské sdružení, které působí na území ČR. 
  • Sdružuje ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženství, politickou příslušnost, sociální postavení, profese a zájmy.
Náplň činnosti:
  • Vzdělávání a seberealizace—přednášky, besedy, vlastní tvořivost
  • Obecně prospěšná činnost— práce pro zvelebení obce, pořádání akcí pro děti i dospělé apod.
  • Rozvíjení společenského života žen—návštěva divadel, koncertů, výstavy, výlety do přírody atd.


Něco o nás:

Místní organizace Svazu žen Češnovice byla založena ustavující schůzí dne 11.3.2010. V současné době má 15 členek, výbor je tříčlenný.

Předsedkyně : Jana Božovská

Místopředsedkyně: Pavla Kolářová

Pokladní : Alena Latková

Rády uvítáme další členky, které mají chuť se podílet na naší činnosti. Stačí zavolat na telefon 606 880 578.

 

Naše akce v roce 2013

V únoru jsme pořádaly maškarní rej pro děti a maškarní bál pro dospělé. V březnu jsme oslavily MDŽ. Na Svátek Matek máme naplánovanou procházku do Zalužic a po ní malou oslavu. V květnu nebo červnu budeme pořádat zájezd. 31.8. v sobotu se na hřišti rozloučíme s prázdninami spolu s dětmi a jejich rodiči.

 

Akce krajské rady žen v roce 2013

Oslava MDŽ, víkend pro ženu, zájezd do maďarských lázní, týdenní pobyt ve francouzkém Cannes, semináře na téma „Práce – most k mým dětem.“

 

Celostátní akce

Těch je mnoho a jsou spíš zaměřeny na prosazování práv žen a jejich ochranu, včetně mezinárodní spolupráce. Na www.csz.cz  jsou veškeré informace.

 

Něco z historie:

Samostatné zapojení žen do veřejného dění se stalo od poslední čtvrtiny 19. století společenským standardem, vlastní ženské spolky vznikají od 80. let 19. století.

Již v průběhu první republiky se ženské spolky, především tedy pražské a brněnské, snažily o založení celostátní ženské organizace. Ta měla zastřešit jejich pokusy o zlepšení společenského postavení žen. V květnu 1945 vznikla za předsednictví Milady Horákové nadstranická Rada československých žen. V důsledku změn po roce 1948 byly ženské spolky přidruženy k Národní frontě. V roce 1950 byl založen Československý svaz žen, a byl začleněn do systému Národní Fronty. V roce 1968 se vytvořily národní ženské organizace, v systému Národní fronty vznikl v roce 1969 i Český svaz žen. Dne 7.2.1990 se Národní Fronta rozpadla a s ní zanikl Československý svaz žen,ale Český svaz žen přetrval.