Obsah

Nakládání s odpady v obci

Obec Pištín má zajištěna místa pro  odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícícmi osobami a dále místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu. Jedná se o papír, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložitelný odpad, elektroodpad, textil, nebezpečný odpad. Systémy nakládání jsou uvedeny u jednotlivých druhů odpadu.   

 

Příručka pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady

 

Termíny svozu odpadů 2020
leden
Směsný komunální odpad - čtvrtek 2. 9. 16. 23. 30.
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 9. 23.      
únor
Směsný komunální odpad - čtvrtek 6. 13. 20. 27.  
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 6. 20.      
březen
Směsný komunální odpad - čtvrtek 5. 12. 19. 26.  
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 5. 19.      
duben
Směsný komunální odpad - čtvrtek 2. 9. 16. 23. 30.
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 2. 16. 30.    
Bioodpad - středa 8. 22.      
květen
Směsný komunální odpad - čtvrtek 7. 14. 21. 28.  
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 14. 28.      
Bioodpad - středa 6. 20.      
červen
Směsný komunální odpad - čtvrtek 4. 11. 18. 25.  
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 11. 25.      
Bioodpad - středa 3. 17.      
červenec
Směsný komunální odpad - čtvrtek 2. 9. 16. 23. 30.
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 9. 23.      
Bioodpad - středa 1. 15. 29.    
srpen
Směsný komunální odpad - čtvrtek 6. 13. 20. 27.  
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 6. 20.      
Bioodpad - středa 12. 26.      
září
Směsný komunální odpad - čtvrtek 3. 10. 17. 24.  
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 3. 17.      
Bioodpad - středa 9. 23.      
říjen
Směsný komunální odpad - čtvrtek 1. 8. 15. 22. 29.
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 1. 15. 29.    
Bioodpad - středa 7. 21.      
listopad
Směsný komunální odpad - čtvrtek 5. 12. 19. 26.  
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 12. 26.      
Bioodpad - středa 4. 18.      
prosinec
Směsný komunální odpad - čtvrtek 3. 10. 17. 24. 31.
Tříděné plasty/papír/sklo - čtvrtek 10. 24.      

 

Směsný komunální odpad

popelnice

 • složky odpadu vzniklé po vytřídění papíru, plastu, nápojových kartonů, skla, kovů, nebezpečného odpadu, objemného odpadu apod..
 • do popelnic nepatří zvláště horký popel, těžké věci (kameny, železo) a jiný tříděný odpad
 • svoz probíhá každý čtvrtek

 

Papír

ps

 • papír všeho druhu
 • v obci je 11 stanovišť volně přístupných modrých kontejnerů
 • vývoz probíhá individuálně po naplnění

 

Sklo bílé, sklo barevné

zb

 

 

 • v obci je 11 stanovišť volně přístupných bílých kontejnerů na bílé sklo a zelených kontejnerů na barevné sklo
 • vývoz probíhá individuálně po naplnění

 

Plasty, tetrapaky

py

 • PET lahve, igelitové pytlíky, kelímky, polystyren, krabice od džusů, mléka, vína a dalších mléčných výrobků apod.
 • odpad se dává do žlutých  nebo oranžových plastových pytlů. 

Bioodpad

bio1

 • do sběrných nádob patří listí, tráva, plevel, spadané ovoce, drobné zakrácené větve kěřů a stromů, zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, odpad z přípravy kávy a čaje, skořápky z vajec, ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat apod.
 • do sběrných nádob nepatří kosti, maso, uhynulá zvířata, jedlý olej, tekuté a kašovité zbytky jídel, obaly, směsný komunální odpad, kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady.
 • na sběr bioodpadů se používá sběrná nádoba o objemu 240 l se speciální konstrukcí, která omezuje zahnívání odpadu a šíření zápachu.

 

Sběr použitého textilu

t

 • do kontejnerů je možné vkládat v pytlích nebo igelitových taškách vyřazené čisté a suché oblečení - oděvy, bytový textil, boty v párech, doplňky k oblečení, hračky)
 • do kontejnerů nepatří krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce, matrace
 • ke sběru slouží 6 volně přístupných kontejnerů rozmístěných po obci

 

Hliník

 

 • hliníkové obaly - plechovky od piva, limonád, energy drinků, plechovky od deodorantů, holicích pěn, svrchní ALU fólie od jogurtů, apod., alobal, šroubovací ALU víčka od nápojů, hliníkové nádobí, konstrukce stanů, lehátek, plechy a ostatní hliníkové součástky
 • nelze recyklovat obaly, ve kterých je hliník spojen s jiným materiálem
 • odpad odevzdávejte do kontejneru s označením "Hliník"
 • kontejner je umístěn ve vestibulu OÚ Pištín

 

Výbojky a zářivky

e

 • úsporné výbojky a zářivky, vysloužilá osvětlovací zařízení - nikoli však klasické žárovky
 • v rámci kolektivního sběrného systému EKOLAMP je zajiště zpětný odběr a následná recyklace
 • na OÚ a v knihovně v Češnovicích jsou umístěny sběrné nádoby

 

Sběrný dvůr 

 • na sběrný dvůr je možné ukládat velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, dřevotřísky, velké a neskladné věci), nebezpečný odpad (léky, barviva, ředidla, oleje), kovy a autobaterie (železo, ocel, litina, hliník, měď, mosaz, olovo, olověné akumulátory, autobaterie). Kompletní přehled příjmáných druhů naleznete v provozním řádě.
 • provozní řád sběrného dvora ke stažení zde

 

Provozní doba sběrného dvora od 1.4. do 31.10.:

Pondělí  16-18 hodin
Čtvrtek  16 -18 hodin
Sobota   9 - 12 hodin

 

Provozní doba sběrného dvora od 1.11. do 31.3.:

Sobota   9 - 12 hodin