Obsah

Spolek Svatý Vavřinec

Sdružení bylo založeno ustavující schůzí dne 5.1.2012.
 

organizace sdružení

V současné době má 8 členů rady, kterou tvoří zástupci místních spolků.

Předsedkyně: Ing. Simona Nováková, tel. 702 092 989

Místopředseda: Marie Živnůstková


cíl činnosti sdružení

Cílem sdružení je sdružovat aktivní jedince, kteří mají zájem podílet se  na uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel obce Pištín a jejich místních částí, tvorbě a realizaci projektů rozvíjejících potenciál obce a její tradice a posilující místní partnerství a spolupráci v širším regionu. Posláním sdružení je především poskytovat informace a podporovat realizaci spolešných záměrů místních obyvatel, obce  a dalších místních spolků.


členství ve sdružení

Přijetí nového člena probíhá na základě vyplnění přihlášky a rozhodnutí rady sdružení