Obsah

Obec Baráčníků

 

Baráčníci vznikli v 70 letech 19 století v Kolíně, kde se utvořila stolní společnost, jejíž členové rozpracovali myšlenku navázat na nejlepší tradice českého národa, jež se nepodařilo vymítit ani v období útisku a ponížení v habsburském područí. Tato společnost drobného českého lidu, řemeslníků, zemědělců apod.,scházela se v hostinci který nesl název ''Baráček''. K tomuto přízvisku pomohla i jiná skutečnost. Stolní společnost od prvopočátku bojovala za čistotu českého jazyka, za odproštění od německých výroků. Jednalo se o to,že právě v chudých dřevěných domcích, často pokrytých slámou a šindelem, udržela se česká řeč a národní vědomí i pravé češství v době, kdy města se poněmčovala a český národ byl považován za vymírající. Z těchto malých domků, baráčků, vyšli osvícenští buditelé, národní obrozenci, tak jak jejich jména známe z historie českého národa v době obrozenecké. A proto členové této společnosti si začali říkat ''BARÁČNÍCI''. V duchu obětavé a nezištné práce mužů i žen, kteří vnášeli neochvějně a trpělivě do širokých lidových mas. Spolek se úspěšně šířil dál i do Českých Budějovic. 


Hlavní náplní je uvědomování si češství a lásky k mateřskému jazyku, zvyků,  tradic, lidových pracovních i slavnostních krojů, písní a tanců, pořádání různých zábavních a humanitních akcí. Vyhledávanými akcemi se staly krojované plesy s ''Českou besedou". Dodržování rituálů při správním zasedání obcí, žup i Veleobce. Baráčníci si ponechali názvy svých činovníků, rychtář, pan tatínek, paní maminka, syndik, berní, slídil účtů, vzdělovatel, šafář, švandymistr, dráb, ponocný. Členové se oslovují ''tetičko''a ''sousede'', všichni si tykají bez ohledu na věk či titul, kde jsou si všichni rovni. Obec baráčnická Pištín v okr. České Budějovice má 45 členů a patří do 10 župy Josefa Holečka ve Vodňanech. Byla založena v r.1936. Každý rok je pořádaný Staročeský bál, výroční zasedání a každým pátým rokem slavnost Obce. Také navštěvují ostatní Obce v Jihočeském kraji. Pištínští Baráčníci svou aktivitou dosáhli na ''Perlu Jižních Čech ''.

 

Výroční zpráva 2009/2010

 

baráčníci

vítání s chlebem a solí

vítání s chlebem a solí 2

tanec