Obsah

Rok 2021

Komunální projekt roku 2021 - zvláštní cena hodnotitelské komise

pamětní list 1. místo komunální projekt roku

Zlatý erb 1. místo

1. místo Zlatý erb

Osvědčení

Osvědčení

Komunální projekt roku 2021 - zvláštní cena hodnotitelské komise

Zvláštní cena hodnotitelské komise - Komunální projekt roku

Zlatý erb 2. místo

2 místo zlatý erb

Diplom

ocenění

Rok 2020

Zlatý erb 2020

ocenění Zlatý erb

Rok 2018

Dobrá praxe roku 2018

Dobrá praxe roku 2018

Čestné uznání za příkladný přístup k udržitelnému životnímu prostředí

Čestné uznání za příkladný přístup k udržitelnosti životního prostředí

Dobrá praxe roku 2018

Dobrá praxe roku 2018

3. místo - Jihočeský okresní odpadový přebor

3. místo - Jihočeský okresní odpadový přebor

Rok 2017

Zlatá stuha - Vesnice roku

Zlatástuha - Vesnice roku

1. místo - Vesnice roku

1. místo - Vesnice roku

2. místo - Jihočeský okresní odpadový přebor

2. místo - Jihočeský odpadový přebor

Zlatá stuha - Vesnice roku

zlatá stuha

Ocenění komise - Za dodržování odkazu Obce Baráčníků

Ocenění komise - Za udržování odkazu Obce Baráčníků

Zlatá stuha - Vesnice roku

Pamětní list - Vesnice roku

2. místo - Jihočeský okresní odpadový přebor

2. místo - Jihočeský okresní odpadový přebor

Rok 2016

Čestné uznání - Vesnice roku

Čestné uznání - Vesnice roku

Cena hejtmana Jihočeského kraje - projekt Pečeme, vaříme

Cena hejtmana Jihočeského kraje - projekt Pečeme, vaříme

Rok 2015

9. místo - O nejkrásnější obec Čech a Moravy

9. místo - Nejkrásnější obec Čech a Moravy

Rok 2014

1. místo - Nejkrásnější obec Čech a Moravy

1. místo - Nejkrásnější obec Čech a Moravy

2. místo - Vesnice roku

2. místo - Vesnice roku

Rok 2013

Čestné uznání za výstavbu dřevených zvoniček

- ocenění získala obec v XIX. ročníku soutěže Vesnice roku 2013 Jihočeský kraj v Programu obnovy venkova

ocenění 2013

Cena hejtmana Jihočeského kraje

- ocenění získala obec v krajském kolesoutěže Vesnice roku 2013 Jihočeský kraj v Programu obnovy venkova v kategorii Realizace úspěšného projektu v oblasti práce s dětmi a mládeží

ocenění 2013

Roky 2010- 2013

Modrou stuhu za společenský život

- ocenění získala obec v XVIII. ročníku soutěže Vesnice roku 2012 Jihočeský kraj v Programu obnovy venkova

ocenění 2012

Bílou stuhu za činnost mládeže

- ocenění získala obec v XVII. ročníku soutěže Vesnice roku 2011 Jihočeský kraj v Programu obnovy venkova

ocenění 2011

Diplom za péči o kulturní dědictví

- ocenění získala obec v XVI. ročníku soutěže Vesnice roku 2010 Jihočeský kraj v Programu obnovy venkova

ocenění 2010