Obsah

Včelařská organizace Pištín

 

Základní údaje

včelaVčelařská organizace Pištín, sdružuje 53 členů (z toho 5 žen), ze sedmnácti obcí. Těmi jsou: Břehov, Čejkovice, Česká Lhota, Češnovice, Dehtáře, Dívčice-nádraží, Hlavatce, Lékařova Lhota, Novosedly, Pašice, Pištín, Plástovice, Tupesy, Vlhlavy, Zálužice, Zbudov, Žabovřesky. V našem obvodu jsou dále dvě obce, zatím bez včelařů a to Malé Chrášťany a Sedlec. 

Vlastníme spolkový včelín ve starém schwarzenbergském polesí Na Picině, kde se konají některé výborové schůze a také každoročně kurz chovu včelích matek. V naší organizaci jsou dva učitelé včelařství (př. Stanislav Pánek a př. Ing. Jaroslav Šilha), dále 9 včelařů vlastní kočovné vozy. 

19.července 2008, pořádali včelaři zájezd po trase: Muzeum energetiky v Č. Budějovicích, návštěva kláštera, kaple a přilehlého muzea kláštera Borovany, dále zvěřinec ve Dvorci, navštívili přátele včelaře v Bukvici a Čížkrajících. Odtud se jelo na technickou památku Buškův Hamr u Trhových Svinů, na Žumberku shlédli včelaři muzeum nábytku. Při zpáteční cestě se zájezd zastavil v pohostinství Na Rejtech, kde se členové občerstvili. Zde velkým zážitkem byla produkce harmonikářů Duo Novotných. 

Výroční valná hromada ZO ČSV Pištín, se konala 21.1.2009 v Pištíně, za účasti 40 členů. Zprávy jednatele a pokladníka hodnotili činnost v uplynulém roce, diskuse byla bohatá a po ní následovalo usnesení o činnosti na rok 2009. Mimo jiné, jsou naplánovány 3 přednášky, 1 kurz chovu matek, zájezd k chovateli matek př. Havlínovi do Zlivice. Stejně jako v minulém roce, budou i letos čtyři naši členové celoročně monitorovat spad roztoče varoa destruktor (př. Vancová, př. Jordán, př. Hála a př. Pánek). 

S výsledky jarního vyšetření včelí měly, byli členové seznámeni na čl. schůzi z 15.3.2009. V rámci celé organizace, byl letošní spad roztočů historicky nejnižší. Dokonce v obcích jako Pašice a Pištín, byly vzorky bez nálezu! U ostatních v průměru do tří roztočů na 1 včelstvo. Abychom nebyli překvapeni, i nadále budou naši vybraní členové celoročně monitorovat spad tohoto včelího predátora. Veškeré předávání informací členům, se odbývá na členských schůzích. Na schůze jsou členové zváni prostřednictvím důvěrníků v obcích, jimž jsou: pro obec Břehov - přítel Stanislav Pánek, pro obec Čejkovice - přítel Václav Brož, pro Češnovice – př. Jan Caletka, Dehtáře – př. Miroslav Hodiánek, Hlavatce – Jan Staněk, Lékařova Lhota – př. Pavel Mařík, pro obce Novosedly, Česká Lhota, Zbudov – př. Jan Švec, Pašice – př. Josef Melichar, Plástovice – př. Jan Janeček, Pištín – př. Ing. Jaroslav Šilha, Tupesy – př. Bohumír Mráz, Vlhlavy – př. František Švinglbauer, Zálužice – př. Anna Vancová, Žabovřesky – př. Ing. Jan Hála.

 

Více informací naleznete na webových stránkách organizace ZO ČSV :

http://vcelari-pistin.unas.cz.


100 let včelařského spolku Pištín :

zde ke stažení