Obsah

Zdravá obec Pištín

Projekt Pištín - Zdravá obec

 

Obec Pištín se stala řádným členem Národní sítě zdravých měst ČR.

Národní síť Zdravých měst ČR (dále jen NSZM ČR) je asociací, která byla v České republice založena v roce 1994 a zastřešuje NSZM ČR desítky měst, obcí, mikroregionů a krajů. Asociace je založena jako sdružení právnických osob dle § 20fa násl. obč. zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění zák. č. 47/1992 Sb.

Asociace se zaměřuje zejména na oblast veřejné správy a metodické vedení územních samospráv. Posláním NSZM ČR je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální úrovni, zejména zaváděním mezinárodně uznávaných postupů (Projekt Zdravé město, místní Agendy 21 aj.). Za tímto účelem asociace zajišťuje přenos informací a poskytuje svým členům řadu služeb.

Řídící struktura Projektu Pištín - Zdravá obec se aktuálně sestává z:

· Jaroslav Havel, zodpovědný za realizaci Projektu Pištín - Zdravá obec (politický zástupce);

· Ing. Simona Nováková, koordinátorka Projektu Pištín - Zdravá obec (výkonný pracovník na úrovni managementu obce)