Obsah

Dotace a granty

Rok 2014


Celkový přehled podaných žádostí v roce 2014 naleznete zde

logo rop

Sportovně rekreační areál Pištín

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/29.02902
Dotační titul: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa: 3 - Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory: 3.1. - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Popis projektu:
Záměrem projektu je výstavba infrastruktury pro podporu cestovního ruchu v oblasti jihočeských Blat. Záměrem je zvýšit počet turistů navštěvující oblast Zbudovských blat pomocí zatraktivnění obce Pištín na základě rozšíření nabídky turisticky atraktivních aktivit pro návštěvního a turisty. Realizací projektu bude vytvořen další turistický cíl, který přispěje ke zvýšení využití turistckého potenciálu území. Konkrétně se jedná o vybudování sportovně rekreačního areálu v blízkosti obce Pištín. Navrženoje nové víceúčelové hřiště s elastickým povrchem, objekt zastřešeného zázemí s pódiem a základním technickým vybavením pro hudební produkce, včetně skladů a to i skladu sportovního nářadí a náčiní, zpevněná plocha pro možnost využití jako taneční parket před pódiem, s tím související příjezdová komunikace v areálu parkoviště pro osobní auta podél západní hranice areálu. 

 

Financování projektu: 
Celkový rozpočet projektu:10 079 560 Kč
Dotace ROP: 8 567 625 Kč (85%)
Spolufinancování obce:1 511 935 Kč (15%)


Řídící tým projektu: 
Jaroslav Havel - vedoucí projektu
Ing. Simona Nováková - koordinátorka projektu
Helena Matějčková - autorský dozor
Kancelář ekonomického a finančního poradenství - manažer projektu


Partněři projektu:
Svazek obcí Blata
Praktic FC Pištín
MAS Rozkvět zahrady Jižních Čech

 

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

ZNAK

Prioritní oblast: Podpora muzeí a galerií

Název projektu:  Včelařská expozice - místnost tradic včelařství

Výše dotace: 30 000 Kč
Celkové náklady: 50 151 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu došlo k vybudování včelařské expozice v podkrovní místnosti Spolkového domu v Pištíně. Návštěvníci se mohou seznámit s historií včelařství. 

foto


 
GRANTOVÉ ŘÍZENÍ STROMY

nadace čez

Název projektu: Češnovická alej s vůní ovoce

Výše dotace: 4 400 Kč
Celkové náklady: 16 000 Kč

Popis projektu:

Za podpory Nadace ČEZ byla provedena výsadba ovocných stromlů kolem cesty do Velkého Doubí v Češnovicích. Na samotné výsadbě se podílelo bezmála 30 dobrovolníků z Češnovic.Celkem bylo vysázeno 40 ks ovocných stromů. Každý strom dostal svého patrona, který se o něj bude starat. 

logo

 

Prioritní osa 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Název projektu: Zkvalitnění systému separace komunálního odpadu

Výše dotace: 2 540 733 Kč
Celkové náklady: 1 018 682 Kč

Popis projektu: V rámci projektu dodány:

1 ks traktorový nosič kontejnerů s hydraulickým jeřábem 9,5 t

7 ks sklolaminátový kontejner pro bioodpad 2,1 m³

1 ks kovový kontejner na barevné sklo 1,5 m³

1 ks kovový kontejner na sklo čiré 1,5 m³

3 ks vanový kontejner 9 m³