Obsah

Dotace a granty

Rok 2015


Celkový přehled podaných žádostí v roce 2015 naleznete zde

logo rop

Zpráva o ukončení projektu „Sportovně rekreační areál Pištín“

reg. č. CZ.1.14/3.1.00/29.02902

 

Termín fyzické realizace projektu

07/2014 – 06/2015

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 3.1. - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.

Stručný popis projektu

Podstatou projektu je výstavba infrastruktury pro podporu cestovního ruchu v oblasti jihočeských Blat. V rámci projektu byl vybudován sportovně rekreační areál v Pištíně. Součástí areálu je víceúčelové hřiště s elastickým povrchem, objekt zastřešeného zázemí s pódiem, včetně skladů sportovního náčiní, zpevněná plocha pro možnost využití jako taneční parket před pódiem a s tím související příjezdová komunikace v areálu a parkoviště pro osobní auta. Provoz areálu je celoroční.

Partneři projektu

Svazek obcí Blata

Praktic FC Pištín

MAS Rozkvět, z.s.

 

Další informace o projektu

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu/

Více informací o Regionálním operační programu NUTS II Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz/

histe

zázemí

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ STROMY

nadace čez

Název projektu: Ovocná a lipová alej v Pašicích

Výše dotace: 55 150 Kč
Celkové náklady: 55 150 Kč

Popis projektu:

Za podpory Nadace ČEZ byla provedena výsadba 55 ks ovocných stromů a 15 ks lip v Pašicích kolem rybníčku a podél cesty z obce, směrem k rybníku Volešek. Na samotné výsadbě se podíleli obyvatelé z Pašic a někteří členové místních spolků. 

1