Obsah

Dotace a granty

Projekt

VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006265

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky komunikace v cizích jazycích, přírodních vědách a rozvoj manuální zručnosti dětí a žáků prostřednictvím

technických a řemeslných činností, v rámci volnočasových aktivit a mimoškolního vzdělávání.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program