Obsah

Dotace a granty

Rok 2018

Projekt

VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006265

je spolufinancován Evropskou unií.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky komunikace v cizích jazycích, přírodních vědách a rozvoj manuální zručnosti dětí a žáků prostřednictvím

technických a řemeslných činností, v rámci volnočasových aktivit a mimoškolního vzdělávání.

volnočasové centrum 1

volnočasové centrum 2

volnočasové centrum 3

volnočasové centrum 4

volnočasové centrum 5

Projekt:

Pištín – rekonstrukce veřejného osvětlení, výstavba chodníků a výsadba doprovodné zeleně

byl finančně podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR Identifikační číslo EDS: 117D815007102, částkou 1 000 000,-Kč.

Období realizace:  květen – srpen 2018.

SO 3 – chodník na návsi v Pištíně

chodník

SO 5 – chodník k obchodu v Pištíně

chodník

 

Výsadba doprovodné zeleně 1/2

zeleň

Výsadba doprovodné zeleně 2/2

zeleň

Rekonstrukce veřejného osvětlení

světla

 

Veřejná publicita 

publicita         

Veřejná publicita

publicita

 

SZIF 129 622 Údržba a obnova stávajícvích kulturních prvků venkovské krajiny

Projekt: Oprava kaple Nejsvětější srdce páně v Češnovicích

Schválená dotace: 612 735,-

 

kaple 1

kaple 2

kaple 3