Obsah

Dotace a granty

Rok 2021

 

Stavební úpravy 2. NP objektu obecního úřadu Pištín

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021

SDO/OREG/417/21

 

logo JČK

Stav po stavebních úpravách

po stavebních úpravách

po stavebních úpravách

 

 

Oprava povrchu části komunikace 5C směrem k zemědělskému družstvu, obec Pištín 

publicita

původní stav:

původní stav 1

původní stav 2

 

stav po opravě:

po úpravě 1nový stav 2