Obsah

Dotace a granty

Rok 2022

Název projektu: Revitalizace dětského hřiště Mateřské školy Pištín

Registrační číslo: 21/008/19210/231/033/002143

Hlavní cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Rozkvět, z.s.

Obsahem projektu je revitalizace dětského hřiště Mateřské školy Pištín instalováním 5 nových herních prvků (loď, hnízdo, houpadlo, lezecí prvek, pískoviště včetně krycí plachty).

 

 

stav po realizaci

velká prolézačka

malá prolézačkahoupadlopískoviště